Един по-внимателен поглед към раменната става

Рамото се състои не само от лопатка, ключица, ставна кап­сула и раменна кост, но също така и от множество мускули, сухожилия и връзки. То представлява едно сложно устройство, тъй като ръката трябва – с помощта на т.нар. ореховидна става – да се движи във всички посоки. Това означава, че кръглата ставна повърхност, раменната глава, е разположена при нор­мално положение в кръгообразна ставна ямка. Но тя е твър­де малка спрямо рамото и твърде полегата, за да е възмож­но доброто й управление. Цената за високата раменна мобил­ност следователно е нестабилността. Ето защо със стабилизи­рането е натоварена прилежащата мускулатура. Ротаторният маншон се състои от четири мускула и съответните им сухо­жилия. Те образуват нещо като «шлем» за раменната глава и я свързват с лопатката. С разпределение на натиска е натова­рена синовиалната торбичка. Намиращият се над нея раме­нен покрив често предизвиква болки поради триенето на мус­кулите и сухожилията. Делтоидният мускул определя външ­ния контур. Акромиоклавикуларната става, която свързва ключицата и лопатката, е осигурена посредством други връз­ки (лигаменти).

You can leave a response, or trackback from your own site.