ЕДИН ЧУПЛИВ МУЛТИТАЛАНТ

Проблемите, свързани със ставите, се увеличават: всяка година над 1 милион европейци претърпяват ставни операции. Причините за това са много: нараства­щи жизнени очаквания, обездвижване, наднормено тегло, спортни травми… Само здравите стави издържат на натоварване, спорт или дори обикновено движение. За да ни служат добре, тези прецизни двигателни механизми изискват грижлива поддръжка. В този брой на списание АПТЕКА обект на нашето внимание е рамен­ната става – изключително мобилна, но и относително нестабилна.

Смятате ли, че раменната ни става е станала по-малко под­вижна от тази на нашите неда­лечни роднини маймуните? Липсват ни само упражнения­та. Ако и ние висяхме ден след ден по дърветата в гората, по нищо не бихме им отстъпва­ли. Тъй като раменната, подоб­но на тазобедрената, или т.нар. ореховидна, става е устроена така, че да се движи свобод­но във всички посоки. При ево­люционните промени в човеш­кото тяло, тя дори е претърпя­ла още по-голямо развитие. За нас такива банални действия, като завързване на престилка зад гърба или удар на топката за скуош над главата, дори при най-добро желание са непосил­ни за маймуните. По принцип раменната става е най-подвиж­ната в човешкото тяло. Цената на това удобство обаче е ней­ната по-голяма нестабилност, компенсирана от по-здравите сухожилия и мускули. Независимо че раменна­та става вече не носи тежест­та на тялото, тя често излиза от строя. Всеки 10-ти пациент, посещаващ ортопедичен каби­нет, има оплаквания, свърза­ни с раменната става. И едвакогато престане да функцио­нира правилно, забелязваме, колко важно за нас е да можем да движим ръцете си във всич­ки посоки.

You can leave a response, or trackback from your own site.