Императивна инконтиненция

Осезаеми симптоми: Внезапен позив за уриниране, който не може да бъде потиснат, незави­симо че пикочният мехур е съв­сем слабо пълен. Нощно време също се налага многократно посещение на тоалетната. На какво се дължи: Стенната мускулатурата на пикочния мехур може да бъде увредена от възпаление, тумор, невро­логично заболяване, психоло­гически стрес или обусловени от възрастта мозъчни проце­си на дегенерация. Определени медикаменти също могат да доведат до смущение на функ­циите на пикочния мехур. Това помага: Тренирането на пикочния мехур подсилва сфинктера. Медикаментите от друга страна могат да успокоят свръхактивността на стенната мускулатура на пикочния мехур (напр. спазмолит). Ако в основа­та на проблема е друго заболя­ване като хронично възпаление на пикочния мехур, то трябва да бъде съответно лекувано.

Какво става при премълча­ване: Около 40% от засегнати­те се чувстват толкова стресирани, че преустройват целия си живот: от страх пред изпуска­не на урина се отказват от спор­та, танците, срещите с прия­тели, пътуванията, сексуалните контакти. Тъй като винаги тряб­ва да се съобразяват с отстоя- нието до следващата тоалетна, жизненият им кръг става все по- стеснен, ограничен и зависим от проблема. И колкото пове­че продължава болестта, толко­ва повече спада качеството им на живот.

You can leave a response, or trackback from your own site.