НЕЖНАТА СИЛА НА СЪНИЩАТА

Разпервате ръце и политате или отскачате като безтегловна топка, борите се с чудовища, пътувате напред и назад във времето или пък не сте в състояние да помръднете от мястото си, макар да няма никак­ви видими пречки за това… Всичко е възможно, когато мозъкът сглобя­ва нощем фантастични истории, раз­бърквайки и пренареждайки отделни елементи от реалността като много­функционален пъзел. Сънищата са вълнували хората от зараждането на мисълта – в тях са се търсили послания на боговете, пред­знаменования за бъдещи събития или новини от подсъзнанието. Най-новите изследвания показват, че мисленето, жизненият опит, чувствата и сетивните усещания продължават да протичат интензивно и насън. Оказва се, че съзнанието никога не спи. Ние сънуваме всяка нощ, дори сутрин да не си спомняме за това. Модерните изследователи на сънища обаче все още не са в състояние да обяснят в детайли как се формират образите на „нощното кино” в главата.

Всеки сън има своя собствена трансмисия

Едно е сигурно, сънищата не могат да бъдат управлявани и нямат универ­сално значение. Независимо от факта, че много хора сънуват сходни неща, всеки създава индивидуална картина в главата си, свързана с уникалния му вътрешен свят – неговия жизнен опит, емоционална нагласа, моментно здравословно и психическо състояние. Затова едно куче в съня на любвеоб- вилен притежател на домашни любим­ци ще има съвсем различно значение от появилото се в съня на човек, изпит­ващ страх от тези животни. Ако иска да разгадае естеството на фантастичните сънища, човек тряб­ва да разбере: За какво точно става въпрос? Какви чувства събуждат отделни елементи от съня в мен? Имат ли някаква връзка със спо­мените и чувствата от всекидневи­ето ми? Какви чувства съм изпит­вал по време на съня, какви чувства изпитвам сега? Отговорите на тези въпроси могат да помогнат, особено при стресови състояния и страхови неврози, превръщайки подсъзнанел- ното и неосъзнатото в осъзнато и поз­волявайки по този начин да се проти­водейства на проблемите.

You can leave a response, or trackback from your own site.