Обществената нагласа и хормоните също играят роля

За това, че културни фактори повлияват усещането за болка, свидетелства следният експери­мент: при довеждане до болка на мъж в присъствие на жена, той вдига ръка, за да съобщи за нея по-късно, отколкото отчитат апаратите, особено ако намира жената привлекателна. „В обрат­ния случай, ако бъде тествана жена в мъжка компания, тя сигна­лизира веднага, ако не и по-рано, за наличието на болка”, – обясня­ва експертът.

Още на 15 години по зъбите на момичетата се наблюдава пове­че кариес от тези на младежи­те на същата възраст. С години­те тази тенденция се запазва. Това обаче не се дължи на факта, че от страх пред болкта жените избягват зъболекарския кабинет. „Те ходят много по-редовно на контролни прегледи от мъжете и се грижат много по-добре за устната хигиена и зъбите си”, – е на мнение доц. Кристиане Глайснер от университетската стоматоло­гичната поликлиника в Майнц. „Независимо от това, средноста­тистически жените имат повече кариеси по зъбите от мъжете.” За това има много причини. Дължи се също на факта, че момичета­та по-рано сменят млечните си зъби от момчетата и постоянните се появяват по-рано. Основният виновник обаче е естрогенът, който оказва влияние на устна­та флора. Когато нивото му нама­лее след менопаузата, жените пък стават по-податливи на загу­ба на костно вещество и пародон- тит. И не на последно място, те образуват по-малко количество от защитаващата зъбите слюн­ка от мъжете. Мъжкият пол за сметка на това е много по-често застрашен от рак на устната кухи­на и гърлото. Отключващите фак­тори най-вероятно са тютюнопу­шенето и алкохолът.

You can leave a response, or trackback from your own site.