Раздвижване – в противен случай рамото се обажда

По принцип е разумно, колкото е възможно по-често рамото да бъде раздвижвано. Още пове­че, ако вече от време на време се «обажда». Затова: раздвиж-вайте се при дълго шофиране и заседяване пред компютъра или помолете понякога партньо­ра ви да простре прането вмес­то вас. Почти всички известни правила за поддържането на гърба са валидни и за рамене­те. «Който често седи прегър­бен над бюрото, уврежда сво­ята мускулатура», – казва хам­бургският раменен експерт д-р Ахим Хедтман. В скоро време гръдните мускули се скъсяват и започват да дърпат рамене­те напред, а задната мускула­тура около лопатката се свива бавно, но сигурно. При това въз­никват болки. И обезпечаване­то с хранителни вещества на раменния ставен хрущял, както и на сухожилията, бива ограни­чено поради липсващото разтя­гане. Затова са показани леки укрепващи упражнения за целия раменен пояс и ротаторния ман­шон. Достатъчно е дневно да им отделяте по 10 минути.

You can leave a response, or trackback from your own site.