Стресинконтиненция

Осезаеми симптоми: Загуба на урина при кашляне, смях, повдигане на тежести, изкачва­не на стълби или друг вид физи­чески дейности и натоварвания. При това обаче липсва позив за уриниране.

На какво се дължи: Сфинктерът на пикочния мехур не функцио­нира вече правилно. Най-често това е предизвикано от сла­бост или смъкване на тазовото дъно, което може да се появи като последица от раждане. Липсата на естроген след кли­мактериума също може да изи­грае важна роля, тъй като тога­ва уретрата се кръвоснабдява по-лошо и губи еластичност­та си. Ражданията и операци­ите допълнитетелно отслабват тазовото дъно. Запекът, газо­вете, наднорменото тегло, бре­менността, увеличаването на матката също могат да засилят натиска върху пикочния мехур. Някои медикаменти (напри­мер психотропните) увреждат сфинктера на уретрата. Това помага: При по-леки форми помага трениране на тазовото дъно. Ако това се окаже недостатъчно, инконти- ненцията може да бъде овла­дяна посредством имплантира­нето на „TVT-връзка”: тя се при­крепя към уретрата като под­държаща конструкция (проче­тете в следващия брой стати­ята „Мини операция може да излекува слабостта на пикоч­ния мехур”).

Какво става при премълчава­не: Ако не се лекува, болест­та непрекъснато се влошава. Ако се вземат обаче навремен­ни мерки, с трениране на тазо­вото дъно може да бъде избег­ната оперативната намеса.

You can leave a response, or trackback from your own site.