Правилно почистване и набавяне на мазнини

Дори в периоди на ремисия кожа­та трябва да бъде поддържана по подходящ начин. Много важно при невродермит е да не се допус­не изсъхването й, което би заси­лило оплакванията. Ето защо миенето със сапун не е подходя­що, особено ако се ползват стан­дартни почистващи средства. По-правилно е да се използват рН-неутрални, а най-добре специ­ализирани почистващи препара­ти, обогатени със задържащи вла­гата масла и лечебни биоактивни съставки. Маслата от нахткерце, сквален, гваязулен, жожоба, както и добавката на урея (естествена хидратираща субстанция) омаз- няват сухата кожа и позволяват задържането на влага в нея, като стимулират естествените й пред­пазни функции и намаляват драз­ненето и сърбежа.

На какво друго трябва да обърнат внимание пациентите с невродер­мит? Да избягват горещите душове и дългите бани, при изпотяване да почистват кожата си колкото е въз­можно по-бързо, тъй като интензив­ните хигиенни мерки и потта също могат да обременят кожата и да провокират симптомите. Д-р Шиндл казва: „Много пациенти се повлия­ват добре от естествено или меди­цинско UVA- и UVB- лъчение.” При други се наблюдава подобрение при софт-лазерни облъчания или прилагането на методи от алтерна­тивната медицина като акупунктура. „Ако успоредно се прояви хра­нителна алергия, което се среща в относително редки случаи, е раз­умно да се отстранят от диетата провокиращите алергична реакция храни”, – продължава кожният спе­циалист. Това се отнася също за всички останали алергени от вся­какъв друг вид кръстосани алер­гии, било то дихателни или контакт­ни. При тежки кризи или изостря­не на състоянието като терапевтич­на възможност съществува хосписното лечение, при което се вли­ват инфузионно успокояващи сър­бежа средства и се правят ком­преси на цялото тяло със специ­ални противовъзпалителни мази­ла. Това, което се препоръчва на всички страдащи от невродермит пациенти обаче, са слънчевите и морски бани при почивка на море. Слънцето и морската сол се отра­зяват добре на кожата. Може ли да бъде избегнат невродермитът? Според д-р Шиндл: „Да. Ако майката не пуши по време на бременността и избягва цигарения дим, вече е напраено много за пре­дотвратяването на болестта.” Ако освен това по-късно кърми бебе­то си 4 до 6 месеца, вероятността то да заболее от невродермит при всички положения намалява, тъй като кърменето засилва имунната система на детето.

You can leave a response, or trackback from your own site.