КОЛКО СПОРТ ни Е НЕОБХОДИМ НА 40

От 40 Мото:

Поддържане на енергийното ниво

Това се случва в нетренира- ното тяло: Най-късно към края на 40-те повечето хора забе­лязват, че тялото им е отслаб­нало, защото максимална­та физическа дееспособност намалява на всеки 10 години с около 10% и разликата започва да става осезаема. Това про­личава в по-голямото напре­жение и усилия при физичес­ко натоварване, по-слабата кондиция, нуждата от повече възстановителни паузи, непре­къснатото наддавне на тегло, независимо от поддържането на същия хранителен и дви­гателен режим. Тези, които са активни в това десетилетие, могат биологично да се задър­жат през следващите 20 годи­ни на 40, т.е. при добър физи­чески статус да „консервират” тялото си за години напред. Това би трябвало да можете, дори при липса на тренировки:

■  Да издържате на многочасо- ви разходки.

■  Да повдигате или носите сред­но тежки предмети, без да рискувате да скъсате мускул.

■  При събрани прави крака да докосвате прасците си.

■  Да правите 10 до 15 лице­ви опори.

Вашата фитнес програма, ако искате сега да започнете със спорт:

  • Три до пет пъти на седмица от 30 до 60 минути джогинг или спортно ходене (с или

без щеки) в умерено темпо. Интензитетът е малко по- бавен. При всички положе­ния не трябва да оставате без дъх.

  • Спортове с разтоварващ ефект като пилатес, йога, плуване, колоездене, бягане с кънки.
  • Два до три пъти на седмица силови тренировки на уреди във фитнес залата. При вдига­нето на тежести те трябва да бъдат подбрани така, че да са възможни 40 вдигания.
  • Да се усвоят отпускащи мето­ди като автогенен тренинг или медитация и се внедрят в еже­дневието.
You can leave a response, or trackback from your own site.