Стандартът за профилактика и лечение при нарушение на паметта, световъртеж и шум в ушите

Всяка таблетка Tebokan® съдържа 80 мг стандартизиран рас¬тителен екстракт EGb 761 от листата на уникалното дърво Гинкго билоба. То се отглежда в паркове и градини по цял свят, като изключително добре понася токсичните градски условия и атаки на вредители. Четири дървета гинкго са оцелели след атомната експлозия над Хирошима, само на 1-2 км от място¬то на взрива.
Основните компоненти на стандартизирания растителен екс¬тракт EGb 761 са:
■ 24% флавон-глюкозиди, някои от които са специфични за листата на Гинкго билоба.
■ 6% терпени: гинколидите А, В, С, D и билобалид, които придават на EGb 761 оригинален характер.
Tebokan* притежава многофункционален профил на действие:
■ невропротективен ефект със стабилизиране на клетъчните мембрани на мозъчните клетки;
■ повишава енергийния метаболизъм – подобрява усвояване¬то на глюкоза, която е жизнено необходима за правилното функциониране на мозъка и ценралната нервна система;
■ усилва централната невротрансмисия – подобрява трансми¬сията на нервни сигнали между мозъчните клетки и така допълнително стимулира мозъчната функция, повишава мозъчния потенциал, способността за учене и паметовите възможности;
■ антиоксидантен ефект – инхибира токсичните кислородни радикали;
■ подобрява реологичните показатели на кръвта – антагони¬зъм спрямо тромбоцитния активиращ фактор – предпазва от образуване на тромби и „разрежда” кръвта;
■ повишава толеранса към хипоксия, особено в нервните клетки и предпазва от исхемична увреда;
■ инхибира апоптозата /клетъчната смърт/;
■ ограничава развитието на травматично или токсично обу¬словени мозъчни едеми и ускорява тяхната регресия, нама-лява едема на ретината и увреждането на нейните клетки, подпомага възстановяването след черепно-мозъчни травми.
Многобройни плацебо-контролира- ни, двойно-слепи и рандомизира- ни проучвания показват ефек¬тивността на Tebokan® при деменции от съдов и дегенера¬тивен характер, слединсултни състояния и исхемична болест на сърцето, световъртеж и шум в ушите. Tebokan® подобрява когнитивните способности при здрави доброволци, което го прави подходящ за употреба от ученици и студенти по време на сесии и натовар¬вания. По отношение на профила на безопасност на Tebokan® няма статистически значима разлика в честотата на странични¬те ефекти в сравнение с плацебо.
Дозировката е два пъти дневно по една филмтаблетка (отгова¬ряща на 80 мг EGb 761). Филмтаблетките трябва да се приемат несдъвкани с малко течност. Приемът не зависи от храненето. Продължителността на лечението зависи от тежестта на симп¬томите и трябва да е най-малко 8 седмици.

You can leave a response, or trackback from your own site.