ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ХИПНОЗА

Хипнозата е почти толкова стара, колкото и човешката история. През последните годи¬ни изследователите на мозъка стигат до удивителни резултати при проучване тайните на транса. Дали смущения на съня, пристрастяване към тютюнопушене или мигрена – хипнотерапията се налага като модерен терапевтичен метод за душата и тялото.

В хипнотичните ритуали има нещо завладяващо. Та кой не застива изумен пред телевизора, когато в хипнотично шоу хора започват да лаят като кучета или уверено мина¬ват по греда в състояние на транс? Със сериозната хипноза обаче това има толкова малко общо, колко¬то инспектор Коломбо с истинската криминалистика. „Подобни шоута подхранват прастари предразсъдъ¬ци”, – казва д-р Волфганг Блом, завеждащ професионална клини¬ка за хипноза и психотерапия: „Така модерната хипнотерапия е прину¬дена все още да работи в усло-
вията на авторитарно влияние и насмешки.”
Залъгват ли ни шоутата тогава? По-скоро работят с психологичес¬ки трикове. Ако обаче някой дей¬ствително изпадне в транс, вни¬манието е задължително: „Шоу- хипнотизаторите могат да мобили¬зират емоции, но при това не знаят какво могат да отключат в жертви¬те си и какво трябва да избегнат на всяка цена”, – прдедупреждават от Немското дружество за хипноза. В някои страни като Израел и Швеция шоу-хипнозата дори е забранена. И нищо чудно: това, което се случва
по време на транс, е всичко друго, но не и фантазия.
Изследователите от университета във Фрайбург установили, че при хипнотизирани хора мозъчният ток се променя. Наблюдава се значи¬телно увеличаване на алфа-вълни- те, които свидетелстват за дълбоко отпускане, но също и на тета-вълни- те, правещи човека по-отворен към нови мисли и прозрения. При това в състояние на транс мускулатура¬та може интензивно да се отпусне, дишането и обмяната на вещества-
та се забавят, а сърдечносъдовата система превключва на по-спокоен режим. Успоредно се засилва имун¬ната система и се разграждат хормо¬ните на стреса.
Как точно и защо хипнозата повлиява подсъзнанието за учените е все още загадка. Сигурно е обаче, че това се случва и то работи, например при хора, страхуващи се от зъболекар¬ски кабинет. Тъй като посредством хипнотичния транс могат да бъдат преодолени страхове, а чувствител¬ността към болка намалена. Също при преодоляване пристрастяване¬то към тютюнопушене, в подкрепа на програмите за отслабване или при мигрена хипнотичната терапия се използва успешно. Психически обременените жени със страх от без- детие пък могат да увеличат шансо¬вете си за зачеване.

You can leave a response, or trackback from your own site.