Вглеждането може да спаси живот

Медиатори отвътре: Внимателното вглеждане и проучване на тялото може дори да спаси живот. Това важи както за новопоявилите се тежест и болка в гърдите като предвестници на сърдечен инфаркт, така и за забелязаните кожни промени при карци- ном. Също тъканните втвърдявания и новообразуванията често са алармиращ сигнал: в 80% от случаите на рак на гърдата туморът при откриването се напипва вече осезаемо. Първокласна защитна система: На чувствителната предупредителна система на човешкото тяло би могла да завиди и най-напредналата охранителна фирма. За около час състоя¬нието на до 100 билиона клетки зоркосе контролира от био-сензори, които изпращат сигналите за нередност под формата на милиарди електрически импулси към управляващия център в мозъка по информационно трасе от 780 000 километра нервни влакна. Като нередност се отчитат всякакъв вид нарушения от дисфункцията на вътрешни органи и системи до кислородното съдържение на кръвта, повишаване на телесната температура или недостиг на хранителни със¬тавки. Смущенията намират и вън¬шен израз: липсата на кислород чрез мехурчета по ноктите и отпадналост, недостигът на минерали чрез чупливи нокти и коса, инфекциите чрез повишена температура и болки. Особена бдителност изискват следните 5 важни симптоми:
■ Тежест в гърдите при физическо натоварване – предупредителен сигнал за сърдечносъдово заболяване или хронично-обструктивен бронхит.
■ Необичайна, безпричинна загу¬ба на тегло – алармиращ сигнал за тежка вътрешна болест като рак.
■ Задържане на течност в тъканите – признак на бъбречно заболяване или дисфункция.
■ Болки с неясен произход – често пъти са индикация за инфекциозно заболяване.
■ Необясними кръвотечения или наличие на кръв в телесни течности като изпражнения, урина, храчки – причината може да е тумурно обра¬зувание.
Редки погрешни аларми: Дори лека¬рят да не открие веднага причината за притеснителните симптоми, обезпокоеният пациент не трябва да се превръща в хипохондрик. Понякога и най-обстойни изследвания не позволяват поставянето на правилна диа¬гноза, било поради рядко, неразпоз¬нато или все още неизвестно заболяване. Така например едва след откриването на Helicobacter pylori през 1978 година много от стомашните болки престават да бъдат категоризирани като психосоматични. При всички положения изследванията са наложи-телни – те позволяват елиминирането на познатите сериозни заболявания и създават предпоставки за търсенето на неизвестния причинител.

You can leave a response, or trackback from your own site.