Вслушвайте се в сигналите – Очи

„Най-голямата пречка за човешкия живот е невнимание по отношение на здравето”, – предупреждава още в античността древногръцкият фило¬соф Платон. При това, за да запазите здравето си или откриете рано сери¬озно заболяване,съвсем не е необхо¬димо да анализирате постоянно тялото си. При здравословен начин на живот е достатъчно да обръщате вни¬мание на внезапно появили се, непоз¬нати или нетипични симптоми, които трябва своевременно да консултирате с лекар. Кои от тях са опасни и кои. безобидни, можете да определите с помощта на специалист, а понякога и сами. За целта разгледайте следва¬щите насочващи симптоми: ■ Очи
Зачервени очи пред компютъра
• Рисков фактор PC: Оцветяването издава много за състоянието на кръ¬воносните съдове и органите.
• Чести симптоми: Зачервяване, дразнене, сърбеж, усещане за чуждо тяло (напр. песъчинка) – насочват към т.нар. сухи очи, напр. поради честа работа с компютър. По-рядко може да са сигнал за алергия или херпесна инфекция. Слепените от секрети зачервени очи свидетелстват за конюнктивит (бактериална инфек¬ция). Кръгове под очите се образуват при умора, недоспиване, алергия или липса на желязо. Торбичките под очите най-често се дължат на алергия, по-рядко на бъбречно забо-ляване.
• Алармиращи сигнали: Жълтото оцветяване е показател за заболя¬ване на черния дроб или жлъчката. Изпъкналите очи насочват към забо¬ляване на щитовидната жлеза (напр. базедова болест), а честа поява на спукани капиляри – към високо кръв¬но налягане.
• На лекар: При наличие на гнойни секрети, главоболие, висока температура.

You can leave a response, or trackback from your own site.