Възпаление на пикочния мехур

Възпаленията са най-честите заболявания на пикочните пъти¬ща. След инфекциите на диха¬телните пътища, те се причис¬ляват към вторите по честота бактериални възпаления и зася¬гат предимно жени: много над половината от всички жени са страдали поне веднъж в живота си от възпаление на пикочния мехур. Причината за това се корени преди всичко в спецификата на женската анатомия, тъй като пикочните тръби на жената са значително по-къси от тези на мъжа. Това улеснява попадането на болестотворни причинители в пикочния мехур и предизвик¬ването на инфекция с типичните симптоми: чести позиви и парене при отделянето на урина. Важно за предотвратяването на пикочна инфекция от една стра¬на е правилната интимна хигиена (особено след ходене по голяма нужда – бърсането или измиването трябва да става винаги отпред назад, за да не се допусне самозаразяване от ануса) и от друга – пиенето на много течности. Тъй като в един добре промит мехур болестотворните причинители не могат да се задържат и биват буквално отмити.
Дали една инфекция на пикоч¬ните пътища се налага да бъде лекувана с антибиотици, трябва да реши лекарят за всеки отделен случай. При тежка нелекувана инфекция на пикочния мехур съществува опасност микробите да проникнат по тръбите в бъбреците и да предизвикат възпаление и там.

You can leave a response, or trackback from your own site.