Архив за ‘Вагинални инфекции, сексуални смущения, инконтиненция’

Фекална инконтиненция

На какво се дължи: При жени­те рязането на перинеума, често пъти практикувано при ражда­не, може да увреди сфинкте­ра. До това могат да доведат и други операции (напр. срещу хемороиди или анални фисту­ли) и да увредят аналната мус­кулатура.

Стресинконтиненция

Осезаеми симптоми: Загуба на урина при кашляне, смях, повдигане на тежести, изкачва­не на стълби или друг вид физи­чески дейности и натоварвания. При това обаче липсва позив за уриниране.

Императивна инконтиненция

Осезаеми симптоми: Внезапен позив за уриниране, който не може да бъде потиснат, незави­симо че пикочният мехур е съв­сем слабо пълен. Нощно време също се налага многократно посещение на тоалетната.

ИНКОНТИНЕНЦИЯ

Широко разпространено забо­ляване, което се среща по- често дори от астмата или диабета. Засегнати са най- често жените, което се дължи на физиологичните им особе­ности, свързани с детеродни­те функции.

Проблеми с ерекцията при мъжете

На какво се дължат: Дори най- преуспелите, тренираните и органично здрави мъже поня­кога имат проблеми с потент­ността. Основен виновник за това е стресът: непрекъснатите повишени нива на стрес-хормона адреналин в кръвта убиват ерекцията.

Смущения при оргазъм

Това помага: Открийте сами, от какво стимулиране се нуж­дае тялото ви. И се освободете от стреса, пораждан от задъл­жителността за оргазъм: много жени се наслаждават на сексунякалния си живот и без да дос­тигат при всеки акт до оргазъм.

Сексуална незадоволеност

На какво се дължи: Една бри­танска анкета сочи като осно­вен проблем за апатичността в леглото липсата на открит диалог по проблема.

СЕКСУАЛНИ СМУЩЕНИЯ

Благодарение на медиите сексът е вездесъщ – но имен­но поради тази причина още дълго време няма да може да се говори за проблемите, свър­зани с него.

Херпес гениталис

Какво става при премълча­ване: Болестта е нелечима. През определени интервали тя се активира, тъй като вируси­те остават в тялото. Но колко­то по-рано се проведе меди­каментозна терапия, толко­ва по-леко протича заболява­нето.

Бактериална вагиноза

Осезаеми симптоми: Жълто или сивкаво течение, понякога с остра миризма на развале­на риба; сърбеж; проблеми при уриниране.