Архив за ‘НОВИТЕ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ’

Трябва ли детето, което страда от генетична болест да бъде на специална диета?

При т.нар. метаболитни заболявания (бази­ращи се на нарушения в преработването на хранителни съставки) подходящата диета е не само част от лечението, но и основ­но условие за запазване живота на дете­то.

Пневмококи

Можете да предпазите детето си от инвазията на пневмоко- ките с помощта на специална ваксина, осигуряваща защита срещу седемте им най-опасни разновидности.

Вроден имунен недостиг

Ако детето е болно, това озна­чава, че и двамата родите­ли са носители на дефект­ния ген.

Нетипични възпаления на червата

Тези болести могат да бъдат лекувани единствено симп­томатично.

Муковисцидозата

Ако детето е болно, това озна­чава, че и двамата родите­ли са носители на дефект­ния ген.