Архив за ‘Съвети за здравето’

КОЛКО СПОРТ ни Е НЕОБХОДИМ НА 30

Максималната дее­способност, която до края на вто­рото десетилетие непрекъснато се е повишавала, започва бавно да намалява.

КОЛКО СПОРТ ни Е НЕОБХОДИМ НА 30, 40, 60 ГОДИНИ?

Сила, издръжливост, подвижност – тези характеристики би трябвало да бъдат присъщи за тялото на всеки един здрав човек. Правейки живота ни по-лесен обаче, пови­шеният жизнен стандарт отнема от естествения ни тонус.

СЛУШАЙТЕ ВЪТРЕШНИЯ СИ ЧАСОВНИК

Тези, които обръщат внимание на сигналите на своето тяло, продиктувани от вътрешния им часовник, се радват на по-добро здраве, по-голяма работоспо­собност и са по-щастливи.

Трябва ли детето, което страда от генетична болест да бъде на специална диета?

При т.нар. метаболитни заболявания (бази­ращи се на нарушения в преработването на хранителни съставки) подходящата диета е не само част от лечението, но и основ­но условие за запазване живота на дете­то.

Пневмококи

Можете да предпазите детето си от инвазията на пневмоко- ките с помощта на специална ваксина, осигуряваща защита срещу седемте им най-опасни разновидности.

Вроден имунен недостиг

Ако детето е болно, това озна­чава, че и двамата родите­ли са носители на дефект­ния ген.

Нетипични възпаления на червата

Тези болести могат да бъдат лекувани единствено симп­томатично.

Муковисцидозата

Ако детето е болно, това озна­чава, че и двамата родите­ли са носители на дефект­ния ген.

Как да предпазим раменната си става

Който от време на време има проблеми с раменната става, трябва да се съобразява с някои неща в ежедневието си.

Когато на раменната става й стане твърде тясно

Изкълчена става (луксация) има винаги тогава, кога­то връзките и мускулите на раменния пояс са слаби. Може да настъпи и при вне­запно рязко движение, пада­не или травма