Архив за ‘Съвети за здравето’

Сексуална незадоволеност

На какво се дължи: Една бри­танска анкета сочи като осно­вен проблем за апатичността в леглото липсата на открит диалог по проблема.

СЕКСУАЛНИ СМУЩЕНИЯ

Благодарение на медиите сексът е вездесъщ – но имен­но поради тази причина още дълго време няма да може да се говори за проблемите, свър­зани с него.

Херпес гениталис

Какво става при премълча­ване: Болестта е нелечима. През определени интервали тя се активира, тъй като вируси­те остават в тялото. Но колко­то по-рано се проведе меди­каментозна терапия, толко­ва по-леко протича заболява­нето.

Бактериална вагиноза

Осезаеми симптоми: Жълто или сивкаво течение, понякога с остра миризма на развале­на риба; сърбеж; проблеми при уриниране.

Вагинални гъбички

На какво се дължат: При нару­шено равновесие на вагинал­ната флора гъбичките (напр. Candida albicans) могат по-лесно да се размножават и да предиз­викат инфекция Предпоставка за разпространяването й е отслабналата имунна систе­ма.

Вагинални инфекции, сексуални смущения, инконтиненция

Милиони хора по света страдат от болести-табу, за които предпочитат да не споделят. Често пъти в резултат на това мълчание, те твърде късно потърсват лекарска помощ.

Какво се опитват да ни кажат нощните картини

Кошмари: Зад тях често пъти се крият дълбоки, неизказани (или неосъз­нати) страхове и вътрешни конфликти. Също реално преживени събития като катастрофа, тежка злополука, загуба или смърт могат да предизвикат кошмарни сънища.

Как можем да използваме сънищата

Не бива обаче да се плашите от лошите сънища. Те също могат да ви помогнат в ежедневието, особено ако се научите да ги разбирате правил­но.

Нощните картини са полезни

Много хора преувеличават значение­то на сънищата, търсейки в тях едноз­начни отговори и предзнаменования, други пък ги подценяват и не обръщат внимание на обезпокоителните симп­томи, към които насочват.

НЕЖНАТА СИЛА НА СЪНИЩАТА

Едно е сигурно, сънищата не могат да бъдат управлявани и нямат универ­сално значение. Независимо от факта, че много хора сънуват сходни неща, всеки създава индивидуална картина в главата си, свързана с уникалния му вътрешен свят – неговия жизнен опит, емоционална нагласа, моментно здравословно и психическо състояние.