Posts Tagged ‘антихистамини’

НЕВРОДЕРМИТЪТ – БОЛЕСТТА НА ДЕЦАТА

Невродермитът, известен още под името атопичен дерматит или ато- пична екзема, е диагноза, която се поставя все по-често: при открива­нето на болестта през 19 век се е срещала в изолирани случаи, дока­то в днешно време в Европа и раз­вития индустриален свят са засег­нати около 20% от децата и мла­дежите.