Posts Tagged ‘бактерии’

Сексуална незадоволеност

На какво се дължи: Една бри­танска анкета сочи като осно­вен проблем за апатичността в леглото липсата на открит диалог по проблема.