Posts Tagged ‘гъбички’

Сексуална незадоволеност

На какво се дължи: Една бри­танска анкета сочи като осно­вен проблем за апатичността в леглото липсата на открит диалог по проблема.

Вагинални гъбички

На какво се дължат: При нару­шено равновесие на вагинал­ната флора гъбичките (напр. Candida albicans) могат по-лесно да се размножават и да предиз­викат инфекция Предпоставка за разпространяването й е отслабналата имунна систе­ма.

Вагинални инфекции, сексуални смущения, инконтиненция

Милиони хора по света страдат от болести-табу, за които предпочитат да не споделят. Често пъти в резултат на това мълчание, те твърде късно потърсват лекарска помощ.