Posts Tagged ‘петна по кожата’

КОГАТО ТЯЛОТО БИЕ ТРЕВОГА

Защото всяка болест се проявява, сигнализи¬райки с предупредителни сигнали.