Posts Tagged ‘пикочния мехур’

Възпаление на пикочния мехур

Възпаленията са най-честите заболявания на пикочните пъти¬ща. След инфекциите на диха¬телните пътища, те се причис¬ляват към вторите по честота бактериални възпаления и зася¬гат предимно жени: много над половината от всички жени са страдали поне веднъж в живота си от възпаление на пикочния мехур. Причината за това се корени преди всичко в спецификата на женската анатомия, [...]

БОЛЕСТНИ ПОЗИВИ ЗА УРИНИРАНЕ

Отделянето на приетите през деня течности е сред нормалните всекидневни дейности. Неприятно и обременително става, когато естествената физиологична нужда започне да доминира над всички останали и намирането на тоалетна се превърне в технически и психически проблем, който спъва нормалния ход на ежедневието.
Поемането на течности е жизненоважно. Тъй като всяка отдел¬на клетка в нашия организъм се [...]

Императивна инконтиненция

Осезаеми симптоми: Внезапен позив за уриниране, който не може да бъде потиснат, незави­симо че пикочният мехур е съв­сем слабо пълен. Нощно време също се налага многократно посещение на тоалетната.