Posts Tagged ‘сухожилия’

ЕДИН ЧУПЛИВ МУЛТИТАЛАНТ

При ево­люционните промени в човеш­кото тяло, тя дори е претърпя­ла още по-голямо развитие. За нас такива банални действия, като завързване на престилка зад гърба или удар на топката за скуош над главата, дори при най-добро желание са непосил­ни за маймуните.