Posts Tagged ‘сърдечно-съдови заболявания’

Мъжете и жените боледува различно

Наред с психическите и социални различия изследователите на половете търсят обяснения за статистическите разлики също в биологичния строеж и хормоналните специ фики на мъжкия и женския организъм.