Posts Tagged ‘хрема’

МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА ПРОСТУДАТА

Стресът не винаги отслабва орга­низма. Извънредните предизвика-телства могат също да подсилят имунитета – например при състе­зание по висок скок.