ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХЕМАТОМИ И НАТЪРТВАНИЯ

От обикновена синина до масивен хематом – малките и средно големи травми, които болят и оставят неестетични следи, се случват често в ежедневието. Експертите обясняват какво се крие зад тях и как можем ефективно да си помогнем.

Как се образуват?

Спъвате се на стълбата и удря­те подбедрицата си или посре­щате с хълбок ръба на масата. Последиците от подобни малки зло­полуки са и видими, и осезаеми: образува се подкожен кръвоизлив (хематом), наричан още синина или синка, със специфично оцветяване на кожата, оток и болка. Как се стига до това? Ако при натиск или удар кръвоносните съдове биват наранени и се разкъсат, кръвта се  излива в прилежащите тъкани. Така се стига до посочените по-горе симп­томи, които според вида и големина­та на травмата се проявяват в раз­лична степен и интензитет. Един хематом може да се образу­ва не само под кожата, но също в органи и телесни кухини. Проблемно става, когато – например след тежък удар – в тъканите се излее толко­ва кръв, че се образува масивен вътрешен кръвоизлив, който може да застраши живота на постадалия. Една банална синина изчезва след няколко дни, един по-голям подко­жен кръвоизлив може да се задържи до 2 седмици. Променящото се оцве­тяване на кожата от лилаво-синьо през зелено до жълто се дължи на разграждането на червения кръвен пигмент (хемоглобин) в тъканите.

Какво помага?

■  Първите спешни мерки при кръ- вонасядане са обездвижване, поставяне нависоко и охлажда­не на травмираното място – това между другото предотвратява увеличаването на хематома.

■  Когато пострадалият ограничава движението и осигурява спокой­ствие на засегнатото място, кръ- воснабдяването се редуцира и се намалява излива на кръв в тъка­ните. Повдигането нависоко пре­дотвратява събирането на кръв в зоната на травмата и възпрепят­ства увеличаването на хемато­ма. Охлаждането стимулира сви­ването на кръвоносните съдове, като по този начин се намалява и спира кръвоизлива.

Съдържащи хепарин мазила и гелове биха могли да помогнат; но проникването им през кожа­та е слабо и ефектът не е голям. Теловете, съдържащи обезбо­ляващи съставки, не трябва да се употребяват непосредствено след травмата, защото увелича­ват кръвоизлива и отока. Те могат да се прилагат 48 часа след нара­няването.  Съдържащите есцин препара­ти са ефективни при всякакъв тип кръвонасядания. Те резорби­рат хематома и ускоряват него­вото разнасяне, като едновре­менно упражняват противовъз­палително и противооточно дей­ствие. Силно охлаждащият ефект на спрейовете и теловете помага за ограничаването на хематома и предотватява образуването на оток. Таблетите с есцин са пока­зани при масивни отоци, сери­озни вътрешни и външни трав­ми, включително следоперативни рани и гипсирани фрактури.

Кога трябва да потърсите лекарска помощ?

■ Ако хематомът е много голям и бързо се увеличава – при голе­мите кръвоизливи най-често сре­щаното усложнение е възпале­нието.

■  Когато успоредно с оцветяването на кожата се наблюдават оплак­вания като силни болки, нару­шения на движението или на чувствителността. В редки случаи образувалият се хематом може да окаже толкова силен натиск върху кръвоносните съдове, че мускулите и нервите да не са дос­татъчно кръвоснабдени.

■  Ако човек се е наранил тежко, най-вече при удар. Особено обра­зувалите се в близост до стави хематоми трябва да бъдат пре­гледани от лекар, за да се изклю­чи костна фрактура.

■  В случаите, когато хематоми се образуват непрекъснато при слаби или незначителни причи­ни. Успоредно със съответното предразположение, причина за честите кръвонасядания могат да бъдат различни здравословни проблеми: например нарушения в съсирването на кръвта или сму­щения на съдовата система като наднормена ранимост на кръво­носните съдове. В тези случаи човек е най-добре да потърси помощ от интернист или в специ­ализирана амбулатория, занима­ваща се със смущения в кръво- съсирването.

Експертен съвет

Особено при разлят на голяма площ, бързо увеличаващ се хема­том, образуван върху или близо до става, може да се наложи пункция: за целта в засегнатото място се вкарва игла, през която образували­ят се в тъканта опасен излив може да изтече навън.

You can leave a response, or trackback from your own site.