Архив за Декември, 2011

КОЛКО СПОРТ ни Е НЕОБХОДИМ НА 60

Като цяло движе­нията стават по-малко гъвка­ви, спринтирането вече не се отдава лесно – а и е неразумно: силата е отслабнала.

КОЛКО СПОРТ ни Е НЕОБХОДИМ НА 40

Най-късно към края на 40-те повечето хора забе­лязват, че тялото им е отслаб­нало, защото максимална­та физическа дееспособност намалява на всеки 10 години с около 10% и разликата започва да става осезаема.

КОЛКО СПОРТ ни Е НЕОБХОДИМ НА 30

Максималната дее­способност, която до края на вто­рото десетилетие непрекъснато се е повишавала, започва бавно да намалява.