Когато на раменната става й стане твърде тясно

■  Изкълчена става (луксация) има винаги тогава, кога­то връзките и мускулите на раменния пояс са слаби. Може да настъпи и при вне­запно рязко движение, пада­не или травма. Кръглата став­на глава «изскача» тогава от ставната ямка. Ако това се случва често, ставната капсу­ла трябва да бъде «поправе­на» чрез оперативна намеса.

■  Английският термин Impinge­ment-Syndrome показва свое­образен „синдром на теснина­та”. Болките се появяват най- често при работа с ръце над главата (напр. боядисване на таван). Те свидетелстват за това, че хрущялните структу­ри под раменния пояс и ротаторния маншон, са притисна­ти. Или накратко: ставното пространство е станало твър­де тясно поради възпаления или вродени измененния.

■  При пукнатината на ротатор­ния маншон сухожилията или мускулите вече от месеци или години са разделени на влакна и се късат понякога безсимп­томно. „Тези болки обикновено са локализирани в определено място на ръката и често пъти се проявяват нощем”, – казва д-р Хедтман. Проблемите в раменете в случая се леку­ват по консервативен начин (чрез топлина, студ или гимнастика). Ако тези методи не помогнат, пространството под раменния пояс се коригира оперативно. При положение че ротаторният маншон не се регенерира сам, сухожилията се зашиват. При всички случаи обаче е ясно, че най-добрата превенция е движението.

You can leave a response, or trackback from your own site.