Вагинални гъбички

На какво се дължат: При нару­шено равновесие на вагинал­ната флора гъбичките (напр. Candida albicans) могат по-лесно да се размножават и да предиз­викат инфекция Предпоставка за разпространяването й е отслабналата имунна систе­ма.

Вагинални инфекции, сексуални смущения, инконтиненция

Милиони хора по света страдат от болести-табу, за които предпочитат да не споделят. Често пъти в резултат на това мълчание, те твърде късно потърсват лекарска помощ.

Какво се опитват да ни кажат нощните картини

Кошмари: Зад тях често пъти се крият дълбоки, неизказани (или неосъз­нати) страхове и вътрешни конфликти. Също реално преживени събития като катастрофа, тежка злополука, загуба или смърт могат да предизвикат кошмарни сънища.

Как можем да използваме сънищата

Не бива обаче да се плашите от лошите сънища. Те също могат да ви помогнат в ежедневието, особено ако се научите да ги разбирате правил­но.

Нощните картини са полезни

Много хора преувеличават значение­то на сънищата, търсейки в тях едноз­начни отговори и предзнаменования, други пък ги подценяват и не обръщат внимание на обезпокоителните симп­томи, към които насочват.

НЕЖНАТА СИЛА НА СЪНИЩАТА

Едно е сигурно, сънищата не могат да бъдат управлявани и нямат универ­сално значение. Независимо от факта, че много хора сънуват сходни неща, всеки създава индивидуална картина в главата си, свързана с уникалния му вътрешен свят – неговия жизнен опит, емоционална нагласа, моментно здравословно и психическо състояние.

Правилно почистване и набавяне на мазнини

Дори в периоди на ремисия кожа­та трябва да бъде поддържана по подходящ начин. Много важно при невродермит е да не се допус­не изсъхването й, което би заси­лило оплакванията.

НЕВРОДЕРМИТЪТ – БОЛЕСТТА НА ДЕЦАТА

Невродермитът, известен още под името атопичен дерматит или ато- пична екзема, е диагноза, която се поставя все по-често: при открива­нето на болестта през 19 век се е срещала в изолирани случаи, дока­то в днешно време в Европа и раз­вития индустриален свят са засег­нати около 20% от децата и мла­дежите.

МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА ПРОСТУДАТА

Стресът не винаги отслабва орга­низма. Извънредните предизвика-телства могат също да подсилят имунитета – например при състе­зание по висок скок.

Серия Репарил – първа помощ при травми

Есцинът прониква в кожата, където възпрепятства събирането на течности в тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи чувството за тежест и напрежение, бързо се отстраняват, а възпалителните процеси ефек­тивно овладяват.